FTD Lotgenoten

FTD Lotgenoten

Frontotemporale Dementie (FTD) is een vorm van dementie die mensen op jonge leeftijd treft en ingrijpende gevolgen heeft voor de sociale omgeving. FTD Lotgenoten helpt betrokkenen met de gevolgen van deze hersenziekte door informatie te verstrekken, een luisterend oor te bieden en meerdere keren per jaar de Lotgenotendag te organiseren waarop mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Wij hielpen deze stichting met communicatie- en media-advies en ondersteunden de communicatie via social media en promotiemateriaal.